Όμιλος Sotris         Υπηρεσίες         Έργα      
 
 
Υπηρεσίες ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ

Ο Όμιλός μας ειδικεύεται στην κατασκευή έργων υψηλών απαιτήσεων μικρής και μεγάλης κλίμακας. Παρέχουμε το κατάλληλο καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση του έργου με ασφάλεια, σωστή χρονική - οικονομική διαχείριση και υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ

Σε κάθε έργο που υλοποιούμε αναλαμβάνουμε κατά τη διάρκεια της κατασκευής το χρονικό προγραμματισμό, την οικονομική διαχείριση του έργου καθώς και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την ομαλή και εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή του.


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Όμιλός μας διαθέτει Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού που αναλαμβάνει τη μελέτη κάθε έργου και τη διεκπεραίωση του σε όλους τους τομείς όπως έκδοση αδειών, ένταξη σε επενδυτικό και αναπτυξιακό νόμο, επίλυση κατασκευαστικών λεπτομερειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν.4014/11 καθώς και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών κτιρίων.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Σε κάθε έργο το Αρχιτεκτονικό Τμήμα του Ομίλου μας αναλαμβάνει την εσωτερική διαρρύθμιση και διακόσμηση του κτιρίου ανάλογα με τη χρήση του, τη χρηστικότητα και την υψηλή αισθητική του χώρου σε συνεργασία με τον πελάτη.


ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Όμιλός μας εκτός από τη μελέτη και κατασκευή έργων αναλαμβάνει και το κτηματομεσιτικό κομμάτι κτιρίων παρέχοντας τις εξής υπηρεσίες: έρευνα ακινήτου ανάλογα με τη χρήση που επιθυμεί ο πελάτης και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς, αγοραπωλησία ακινήτου, έρευνα χρήσεων γης καθώς και έκδοση άδειας λειτουργίας.



 
SOTRIS ΑΤΕΒΕ - όμιλος κατασκευαστικών εταιριών